FAQ’S

Veel gestelde vragen:


Is er een mogelijkeheid om bij verlies nieuwe sleutels te krijgen?

Ja het is mogelijk vervangende sleutels te bestellen. Het is verstandig om bij verlies een nieuwe sleutel te bestellen zodat je altijd in de gelegenheid bent om het alarm te kunnen uitschakelen als het om welke reden dan ook afgaat. Om beveiligingsredenen is dit alleen mogelijk voor sloten die zijn geregistreerd en in combinatie met de aankoopbon. Registratie van de sleutel kan via deze link en dient binnen 6 weken na aankoop te gebeuren:


Waar vind ik mijn sleutelcode?

Uw sleutelcode is een code van 4 cijfers. Deze is gegraveerd in uw sleutel.
Hoe bestel ik vervangende sleutels?
Via dit formulier kun je een nieuwe sleutel aanvragen.
Om beveiligingsredenen is dit alleen mogelijk voor sloten die zijn geregistreerd en in combinatie met de aankoopbon. Registratie van de sleutel kan via deze link en dient binnen 6 weken na aankoop te gebeuren:


Hoe lang is de levensduur van de batterijen?

De levensduur van de batterijen is afhankelijk van verschillende factoren. Het merk/ de kwaliteit van de batterijden, hoeveel het product in gebruik is, omgevings factoren zoals vocht enz. Als we uitgaan van een goede kwaliteit alkaline batterijen gemiddelde omstandigheden en gebruik zullen de batterijden 6 tot 12 maanden meegaan bij gebruik van 9v batterij, de producten met de knoopcelbatterijen zullen elke 3 tot 6 maanden moeten worden vervangen. Het is verstandig om regelmatig de werking van het slot te controleren.


Kun je het Alarm testen/Controleren of de batterijen nog functioneren? 

Op elk slot is er de mogelijkheid deze te testen. Check de handleidingen van uw product. NB. Bij de meeste sloten is er een led lampje dat knipperd als het slot in gebruik is. Als het lampje zwak wordt of uit is wanneer het slot is ingeschakeld dan dienen de batterijen vervangen te worden.


Als er geen batterijen in het slot zitten of de batterijen gaan leeg is de slotfunctie dan nog wel voldoende?

Ja! Als de batterijen leeg zijn of verwijderd kan het slot nog steeds op slot gedraaid worden. Het mechanische gedeelte van het slot werkt dan normaal. Het slot kan nog steeds open en dicht gemaakt worden zonder batterijden. Het slot geeft echter geen signaal wanneer het wordt gemolesteerd en de bewegingssensor (indien aanwezig) is niet in werking.
Kunnen de batterijen worden verwijderd zodat het slot onklaar gemaakt kan worden?
Nee. De batterijen zijn afgesloten als het slot in gebruik is. Ze zitten in een hufterproof compartiment dat je allen kan bereiken als het slot open is. Alleen met de sleutel of de code van het slot kan het slot onklaar gemaakt worden.


Zijn de sloten weerbestendig?

Ja, behalve de mini zijn alle sloten geschikt om buiten te gebruiken. In zeer extreme weersomstandigheden of extreem vochtige omgeving is het verstandig het slot te beschermen door het slot in een doorzichtige plastic zak te verpakken. Dit zorgt voor een langere levensduur en een hogere betrouwbaarheid.


In welke temperaturen functioneerd het slot?

Met hoge kwaliteit alkaline batterijen functioneerd het slot bij temperaturen tussen -20 C en +54 C. Bij gebruik van Lithium batterijden functioneren de sloten bij een temperatuur tussen de -40 C en de +60 C.


Hoe veilig is een Saddle Secure Slot?

Geen enkel beveiligingsapparaat is volledig onfeilbaar tegen een zeer vastberaden of professionele dief. Opportunistische diefstal is goed voor meer dan 98% van alle diefstallen in de meeste landen over de hele wereld. Een vergrendelingsalarm zal een belangrijke afschrikkende factor zijn tegen deze opportunistische dieven, omdat ze meestal gemakkelijke en kwetsbare doelen kiezen, dus alle bezittingen die door een vergrendelingsalarm zijn beveiligd, worden vaak genegeerd ten gunste van niet zo goed beveiligde items. Ten tweede zal een opportunistische dief waarschijnlijk wegrennen bij het eerste geluid van een alarm. Dit zijn standpunten die consequent worden ondersteund door politie- en beveiligingsadviseurs over de hele wereld. Er zijn duizenden meldingen van gebruikers van een vergrendelingsalarm, waarin staat dat het apparaat op een of andere manier heeft bijgedragen aan het beschermen van hun waardevolle spullen tegen diefstal.


Waardoor gaat het alarm af?

DE SADDLE SECURE 2.4M EN XL
De kabel heeft een speciale geleidende centrale kern die, eenvoudig uitgelegd, een “luscircuit” creëert wanneer de kabel op zijn plaats wordt vergrendeld. Elke actie die de “lusschakeling” permanent of tijdelijk onderbreekt, activeert het alarm. Als het product correct wordt gebruikt, klinkt het alarm daarom alleen als een van de volgende situaties zich voordoet:

1. wanneer de kabel wordt doorgesneden (meestal met 50% of meer door)
2. wanneer het kabeluiteinde uit het slotgat wordt getrokken (dit vereist een enorme hoeveelheid kracht!)
3. wanneer een langdurige poging wordt ondernomen om het apparaat geforceerd te openen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze sloten GEEN bewegingssensorfunctie hebben, zodat toevallige stoten van voorbijgangers, winderige omstandigheden, bewegingen veroorzaakt tijdens het transport enz. NIET het alarm mogen laten afgaan. Als het alarm afgaat, betekent dit dat iemand probeert je bezittingen te stelen.

SADDLE SECURE MINI:
De kabel heeft een speciale geleidende centrale kern die, eenvoudig uitgelegd, een “luscircuit” creëert wanneer de kabel op zijn plaats wordt vergrendeld. Elke actie die de “lusschakeling” permanent of tijdelijk onderbreekt, activeert het alarm. Daarom, als het product correct wordt gebruikt, klinkt het alarm wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

1. wanneer de kabel wordt doorgesneden (meestal met 50% of meer door)
2. wanneer het kabeluiteinde uit het slotgat wordt getrokken (dit vereist een enorme hoeveelheid kracht!)
3. Daarnaast heeft de Lock Alarm Mini een bewegingssensorfunctie. Als de bewegingssensor door de gebruiker is ingesteld op het moment dat de kabel op zijn plaats wordt vergrendeld, klinkt het alarm ook als het slot door iemand wordt gestoord. Met een tijdsvertraging kan de gebruiker vergrendelen / ontgrendelen voordat het alarm wordt geactiveerd.


SADDLE SECURE HANGSLOT:
De beugel is speciaal zo ontworpen dat hij detecteert wanneer deze wordt doorgeknipt of gezaagd/gesneden. Daarom, als het product correct wordt gebruikt, klinkt het alarm wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

1. wanneer de schakel is doorgesneden
2. wanneer de sluiting uit het slot wordt geforceerd (dit vereist een enorme hoeveelheid kracht!)
3. wanneer een langdurige poging wordt ondernomen om het apparaat geforceerd te openen.
4. Het Saddle Secure hangslot heeft een schoksensor in het slot verwerkt. Als iemand de hoofdsloteenheid hard raakt of probeert de slotcilinder te “bumpen” (een gebruikelijke techniek die door dieven op hangsloten wordt gebruikt), zal het alarm ook beginnen te klinken.
5. Als het slot is gesloten in de bewegingssensorstand klinkt het alarm ook als het slot door iemand wordt gestoord/bewogen.


Hoe zit het met “valse Alarmen” ?

Als het apparaat correct functioneert en exact volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, mogen GEEN “valse alarmen” optreden. Hetzelfde geldt voor de Lock Alarm Mini en het Hangslot wanneer de bewegingssensorfunctie niet wordt gebruikt. Voor items met een schoksensorfunctie zal het alarm normaal gesproken niet afgaan, tenzij het slot wordt aangevallen of een sterke impact ondervindt (veroorzaakt door vallen of tegen een ander voorwerp botsen). Raadpleeg de bovenstaande vraag voor de exacte details van de vraag “Waardoor gaat het alarm af?’


Als het alarm af gaat. Hoe lang zal het dan geluid maken?

Als het alarm afgaat omdat de kabel / sluiting is afgeknipt of het apparaat is opengedrukt, blijft het alarm klinken tot de gebruiker het uitschakelt door het apparaat te ontgrendelen OF de batterijen leeg raken (meestal is dit binnen 30- 60 minuten). Als het alarm echter klinkt als gevolg van de schoksensor of de bewegingssensor (voor de items met deze functie), klinkt het alarm slechts ongeveer 30 seconden voordat het opnieuw wordt ingesteld. In deze situatie, als de impact (schok) of beweging opnieuw op het apparaat wordt toegepast, klinkt het alarm nog eens 30 seconden voordat het opnieuw wordt ingesteld, enz.


Ik ga er vanuit dat de meeste mensen alarmen negeren. Klopt dit?

Het is een feit dat bepaalde alarmmeldingen, zoals die in auto’s en in gebouwen worden geïnstalleerd, soms worden genegeerd door de mensen in de omgeving, maar voortdurende feedback van gebruikers van een vergrendelingsalarm bewijst dat de situatie anders is. Ze worden het meest gebruikt in de directe omgeving van de eigenaar (stal/pensionstal) en / of op drukke locaties (wedstrijdterrein) waar, als er een alarm klinkt en iemand achterdochtig optreedt, er veel aandacht wordt getrokken. Bovendien stelt de politie dat opportunistische dieven (die goed zijn voor ongeveer 98% van alle diefstallen) waarschijnlijk met lege handen zullen wegrennen bij het eerste geluid van een alarm. Om dit alles te ondersteunen, zijn er 1000 van gerapporteerde gevallen van gebruikers waarbij naar hun mening het alarm de diefstal van hun bezittingen verhinderde.


Is er een garantie op de sloten?

Ja, elk vergrendelingsalarm is gegarandeerd voor een periode van 12 maanden tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Een bewijs van aankoop is vereist. Valt het deffect binnen de garantie dan zullen wij het slot vervangen op onze kosten.


Zijn de sloten getest door onafhankelijke testcentra?

Ja, alle producten zijn getest door wereldwijd gerenommeerde onafhankelijke testorganisaties en voldoen aan de voorschriften van BS, FCC, TUV enz. En ook voor conformiteit met de relevante CE-, RoHs- en REACH-richtlijnen.

Voor handleidingen en oplossingen bij problemen check de support pagina